Home Programe Reinsertie Sociala
Reinsertie Sociala
Reinsertia socio-profesionala a categoriilor defavorizate

     Scop:

 

     Initierea, sustinerea si aplicarea unor terapii si programe educationale in domeniul protectiei sociale si reconversiei profesionale pentru recuperarea si reintegrarea socio-profesionala, conservarea si cresterea performantei umane a categoriilor defavorizate.

 

     Proiecte:

 

    1. Centru pilot de integrare, formare, dezvoltare sociala si sustenabilitate a  persoanelor cu  Cerinte Educationale Speciale (CES)

 

      Scop: 

 

    Dezvoltarea unui Centru pilot de integrare, formare, dezvoltare sociala si sustenabilitate a persoanelor cu Cerinte Educationale Speciale (CES). In acest scop se urmareste asigurarea resurselor necesare dotarii unui spatiu de lucru cu echipamente informatice. Astfel, se va inlesni, printr-un model educational alternativ, dezvoltarea si promovarea capacitatiilor creative si productive ale subiectiilor vizati precum si intelegerea mai precisa a drepturilor si obligatilor acestora in spiritul unui comportament social adecvat. 

 

 

     Obiective:

 

    Principalul obiectiv al proiectului este acela de a oferi copiilor si tinerilor cu Cerinte Educationale Speciale (CES) asistenta sociala si educatie nonformala in cadrul unei Scoli de Vara ce se vor desfasura in cadrul unui Centru pilot de integrare, formare, dezvoltare sociala si sustenabilitate a persoanelor cu Cerinte Educationale Speciale (CES).

 

    Constituirea unui Parteneriat public-privat prin implicarea institutiilor din sectorul public si organizatiilor din societatea civila in rezolvarea pe termen lung a problemelor sociale, educationale, de incluziune sociala a persoanelor cu Cerinte Educationale Speciale (CES).

 

     Incheierea unui parteneriat cu Scoala nr. 186 “Elena Vacarescu”, cu sediul in Bucuresti, strada S. Cihoschi nr. 15, sector 1, prin care aceasta va asigura spatiul de instruire necesar atingeri scopului propus in proiect, iar Fundatia va acorda asistenta, conform scopului proiectului, copiilor cu CES din cadrul unitatii scolare partenere precum si celorlalte categorii din comunitatile care fac obiectul proiectului.

 

     Imbunatatirea conditiilor sociale si de integrare comunitara a beneficiarilor proiectului.

     Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a sistemului IT in viata de zi cu zi, in activitatea de invatare; acces la informatie.